"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Die Einkaufsliste A1 1.1

İçerik güncelleniyor.