"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

İletişim