"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Im Café-Pilz

Konu:
Martina ve Thomas isimli iki arkadaşın hazırladığı bir projenin çalışma ortamları anlatılmakta.

Öykümüz;
• Konusu ve çizimleri ile öğretim programının kazanımlarını desteklemekte.
• Okuma öncesi, okuma esnası ve okuma sonrası etkinlikleriyle okuma- anlama becerisini geliştirmekte.
• Konuşma balonları ile günlük konuşmaları desteklemekte.
• Çizimlerin üzerindeki etiketlerle aktif sözcük dağarcığının pekişmesini sağlamakta.
• Telefon görüşmeleri, Cafe’de bir şeyler ısmarlamayı, saatleri, tarihleri, ‘in ,im, in der, zu, bei’ edatlarının kullanımına dikkat çekmekte.

İÇERİK ÖRNEKLERİ