"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Kendimi Değerlendiriyorum

Ses temelli cümle yönteminin amacı, okuma-yazma becerisini kazandırırken aynı anda düşünme, anlama, sınıflama, sorgulama ve ilişki kurma becerilerini de geliştirmektir. Öğrencilerin süreç içerisinde ki gelişimleri göz önünde bulundurulduğunda, hem psiko-motor becerilerinin hem de bilişsel düzeylerinin artarak geliştiği yadsınamaz. On aylık eğitim öğretim sürecini değerlendirdiğimizde öğrencilerin okula başladıkları ilk gün ile eğitim öğretim yılının sonuna doğru sergiledikleri beceri düzeylerinin oldukça farklı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle kitabımızın içeriği artan bir değişkenlik içinde hazırlanmıştır.

Kitabımızda sesler tek tek ele alınmıştır. Sözcükler zaman zaman tek sesle, zaman zaman da önceden öğrenilmiş olan hecelerle yapılandırılmıştır. Sesler el verdikçe özel adlar- tür adları ve karşıt-anlamdaş sözcüklerle ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Fiil çekimi örnek bir çalışma ile sezdirilmiştir. Metinlerin konusu mümkün oldukça hayat bilgisi temalarından seçilmiştir. Sesler tamamlandıktan sonra öğrencilerin alfabeyi tanıyabilmeleri için bütün harfler eğlenceli bir içerikle alfabetik sırayla verilmiştir.