"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Kugel A1.2 Çalışma Kitabı

...