"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Kugel A1.2 Öğretmen Klavuz Kitabı

...