"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Lernkastern Fur Daf A1 1.2

BİÇİM
Ebat: 19.5 x 27.5
Sayfa: 128
Kağıt: Konu anlatımı kuşe kağıda ofset baskı, çalışma bölümü ise kolay yazılabilmesi için 1. hamur kağıt baskı.

İÇERİK
• Kitabımız 72 ders saati gözönünde bulundurularak iletişimsel yaklaşım doğrultusunda dört dil becerisini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır.
• Kitabımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın Almanca Dersi (Hazırlık, 9-12 Sınıflar) Öğretim Programı doğrultusunda 4 modül ve 12 içerikten oluşmaktadır. Her içerik 6 ders saatinde ele alınabilmektedir.
• Kitabımızın konu bölümünde; ele alına- cak konular, kullanılacak dil araçları ve ihtiyaç duyulabilecek dil bilgisi notları bulunmaktadır.
• Alıştırma bölümünde ise konuyu ve dört dil becerisini pekiştirici çalışmalar mev- cuttur. Alıştırma bakımından zengin olan bu bölümdeki çalışmaların bir kısmı sı- nıfta yapılabileceği gibi, ödev olarakta verilmektedir.
• Her modül tamamlandıktan sonra o mo- düle ait edinilmesi hedeflenen aktif söz- cük dağarcığına yönelik sözcük listeleri bulunmaktadır.
• Dil bilgisi bölümünde, konu işleyişinde yer alan dil bilgisi notlarının daha ayrıntılı açıklamaları bulunmaktadır.
• Kitabımızın sonunda bulunan mini sözlük ise sözcüklerin sadece işlenen konu bağlamındaki Türkçe anlamlarını vermektedir.