"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Marios Familie

Konu:
Marionun ailesi ve akrabaları anlatılmakta.

Öykümüz;
• Konusu ve çizimleri ile öğretim programının kazanımlarını desteklemekte.
• Okuma öncesi, okuma esnası ve okuma sonrası etkinlikleriyle okuma - anlama becerisini geliştirmekte.
• Konuşma balonları ile günlük konuşmaları desteklemekte.
• Çizimlerin üzerindeki etiketlerle aktif sözcük dağarcığının pekişmesini sağlamakta.
• Fiziksel ve kişisel özellikler, aile bireyleri ve akrabalık ilişkileri ele alınmakta.

İÇERİK ÖRNEKLERİ