"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Mein Alltag

Konu:
Lena’nın bir hafta boyunca yaptıkları anlatılmaktadır.

Öykümüz;
• Konusu ve çizimleri ile öğretim programının kazanımlarını desteklemekte.
• Okuma öncesi, okuma esnası ve okuma sonrası etkinlikleriyle okuma- anlama becerisini geliştirmekte.
• Konuşma balonları ile günlük konuşmaları desteklemekte.
• Çizimlerin üzerindeki etiketlerle aktif sözcük dağarcığının pekişmesini sağlamakta.
• Haftanın günlerini, boş zaman aktiviteleri ve spor dallarını, arkadaşlar arası iletişim, bir fırından bir şey isteyip ödemeyi, fiyatları ele almakta.

İÇERİK ÖRNEKLERİ