"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Natalie geht Einkaufen A1 1.2

İçerik güncelleniyor.