"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Neu In Hamburg

Konu:
Hamburg’a yeni taşınmış olan Angelika’nın yeni okulunu ve yeni arkadaşlıklarını anlatmakta.

Öykümüz;
• Konusu ve çizimleri ile öğretim programının kazanımlarını desteklemekte.
• Okuma öncesi, okuma esnası ve okuma sonrası etkinlikleriyle okuma-anlama becerisini geliştirmekte.
• Konuşma balonları ile günlük konuşmaları desteklemekte.
• Çizimlerin üzerindeki etiketlerle aktif sözcük dağarcığının pekişmesini sağlamakta.
• Selamlaşma, vedalaşma kalıpları, okulun bölümleri, sınıf ve okul eşyaları, ders programı ve ders isimleri, kısa ilanlar ve soru zamirleri ele alınmakta.

İÇERİK ÖRNEKLERİ