"Her sözcük dillendiğinde, dillenen her sözcükte
yüreğe değdiğinde vücut bulur." (OAZ)

Oya'nın Arşivi