"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Selfie A1 Band2

BİÇİM
Ebat: 27x19,5
Kağıt: Mat kuşe
Sayfa: 144

İÇERİK
• Yeni Almanca Dersi Öğretim Programına uygun.
• Düzey ve ders saatleri dikkate alınarak,
• A1 düzeyi için öğretim programında belirtilen ilk dört ünite çerçevesinde hazırlanmıştır.
    - Essen und Trinken
    - Besondere Tage
    - Freizeitaktivitäten
    - Einkaufen
• Etkinlikler; dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini destekler.
• Boşluk doldurma, doğru-yanlış, soru-cevap, eşleştirme, tamamlama (sözcük, cümle, diyalog, metin), karmaşık olanı sıralama, çoktan seçmeli, açık uçlu/yarı açık uçlu sorularla etkinlikler çeşitlilik sunar.
• “Dikkat Kutuları” edinilen becerileri pekiştirir.
• “Unutma Cepleri” sarmal yapısıyla kalıcı öğrenmeye yol açar.
• Karikatür sayfaları gündelik konuşmaları destekler.
• Çoktan seçmeli konu tarama sorularıyla edinilen bilgileri test eder.
• Açık uçlu/ yarı açık uçlu sorularla yeni sınav sistemine hazırlar.
• Sesli kısa öyküleriyle telaffuzu geliştirme imkânı sağlar.
• Her ünite sonunda çalışılan konu ve içeriklere genel bir bakışla ne kadar yol aldığımızı gösterir.
• Öğretmen ve öğrenciler için eğlenceli bir sunum sağlar.

İÇERİK ÖRNEKLERİ