"Her kitabın bir doğum hikayesi bir de
yaşam mücadelesi vardır, tıpkı insan gibi..."

Selfie Almanca A1 Heft 1

• Akıllı defterimiz yeni Almanca Öğretim Programı doğrultusunda hazırlanmış,
• Öğrencilerimizin görsel algısını harekete geçirecek şekilde tasarlanmış,
• Kelime, düzenli / düzensiz fiil çekimleri ve çeşitli etkinliklerle desteklenmiştir.
• Tekil-çoğul isimleri
• Sözcüklerin anlamını
• Düzenli-düzensiz fiil çekimlerini
• Eşleştirme
• Okuduğunu anlama vb. etkinlikler ile öğrenilenlerin tekrar edilmes, pekiştirilmesini desteklemektedir.
• İkonlar ve içeriği ile akıllı defterimiz resimli defterlerden ayrılmaktadır.
• Sınavlara hazırlanmada kolaylık sağlar.

İÇERİK ÖRNEKLERİ